Enrolment methods

Manual enrolments
CdL I0302D - Coorte 2019